مرداد ۸, ۱۳۹۸

چاپ کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

مقدمه یک نفر هست، کیلومترها دورتر از نگاه این آدم ها! یک نفر که هر لحظه و هرجایی، همراه ماست. کسی که وقتی نگاه مان می کند، پلک نمی زند! نگاه هایش آنقدر عاشقانه است که انگار ما تنها آفریده اش روی زمین هستیم! او به هیچ قیمتی رهایمان نمی کند. احساس می کنم، حس […]

ادامه مطلب