ژانویه 1, 2020 مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی

مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی اثر سید محمدرضا صیدایی گل سفیدی

معرفی کتاب مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی نویسنده: سید محمدرضا صیدایی گل سفیدی موضوع: مطالعه تحقیقاتی درباره‌ی شرکت‌های ایرانی تعداد صفحات: ۱۵۲ قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان چاپ: اول – ۱۳۹۸ شابک: ۹- ۱۰۱ – ۲۴۷ – ۶۲۲ – ۹۷۸ درباره کتاب مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی در مقدمه کتاب مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی می‌خوانیم: در شرایط رقابتی امروز و […]

ادامه مطلب