جولای 30, 2019

چاپ کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

مقدمه یک نفر هست، کیلومترها دورتر از نگاه این آدم ها! یک نفر که هر لحظه و هرجایی، همراه ماست. کسی که وقتی نگاه مان می کند، پلک نمی زند! نگاه هایش آنقدر عاشقانه است که انگار ما تنها آفریده اش روی زمین هستیم! او به هیچ قیمتی رهایمان نمی کند. احساس می کنم، حس […]

ادامه مطلب
جولای 2, 2019

چاپ کتاب پیچش زلفت همه شعر تالیف فاطمه نوری

نظم عشق  در بگشا به روی تنهایی چشم انتظار خیال من…گوهرشناس قابلی نبودم هنر از تو بود جانا تنها…تو بودی و تو بودی و تو. که دست نوازشگر عشقت احاطه کرد تمام مرا تو را تنها م یتوان با جان معامله کرد

ادامه مطلب