مرداد ۸, ۱۳۹۸

چاپ کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

مقدمه یک نفر هست، کیلومترها دورتر از نگاه این آدم ها! یک نفر که هر لحظه و هرجایی، همراه ماست. کسی که وقتی نگاه مان می کند، پلک نمی زند! نگاه هایش آنقدر عاشقانه است که انگار ما تنها آفریده اش روی زمین هستیم! او به هیچ قیمتی رهایمان نمی کند. احساس می کنم، حس […]

ادامه مطلب
تیر ۱۱, ۱۳۹۸

چاپ کتاب پیچش زلفت همه شعر تالیف فاطمه نوری

نظم عشق  در بگشا به روی تنهایی چشم انتظار خیال من…گوهرشناس قابلی نبودم هنر از تو بود جانا تنها…تو بودی و تو بودی و تو. که دست نوازشگر عشقت احاطه کرد تمام مرا تو را تنها م یتوان با جان معامله کرد

ادامه مطلب