ژانویه 1, 2020 مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی

مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی اثر سید محمدرضا صیدایی گل سفیدی

معرفی کتاب

مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی

نویسنده: سید محمدرضا صیدایی گل سفیدی

موضوع: مطالعه تحقیقاتی درباره‌ی شرکت‌های ایرانی

تعداد صفحات: ۱۵۲

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

چاپ: اول – ۱۳۹۸

شابک: ۹- ۱۰۱ – ۲۴۷ – ۶۲۲ – ۹۷۸

درباره کتاب مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی

در مقدمه کتاب مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی می‌خوانیم:

در شرایط رقابتی امروز و در محیط کس ب وکار، جایی که چرخه حیات محصولات و خدمات در حال کوتاهتر شدن بوده و منافع آینده نامشخص می‌باشد، برای مؤسسات کارآفرین، ریس کپذیری، نوآوری و سلطه جویی در بازار بسیار مهم است.  به عاوه برای تداوم مزیت رقابتی پایدار و ایجاد منافع بیشتر، مؤسسات باید در مقایسه با رقبایشان بهتر پاسخگوی نیازهای بازار بوده و باید قادر باشند تغییرات بازار را به درستی پیش‌بینی نمایند؛ طوری که بتوانند بهترین ارزش ها را برای مشتریان خود فراهم کنند.

عملکرد سازمانی یکی از مه مترین مباحث در مدیریت است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید ولی به طور کلی در خصوص شاخص های عملکرد سازمانی هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد، اما در بسیاری از متون گرایش به کارآفرینی و منابع انسانی م یتوانند تأثیر مهمی بر عملکرد سازمان‌ها داشته باشد. لازم به ذکر است بسیاری عموما دیدگاه شبکه را در تحقیقات کارآفرینی اتخاذ کرده اند،

در این بررسی ها ذکر شده است شرک تها در شبکه های اجتماعی که در آن متصل هستند، تعبیه شده‌اند و این رویکرد بر اهمیت ساختارهای مبتنی بر شبکه نظیر موقعیت های ساختاری، انسجام، اعتماد و تعصب در تأثیر انتخاب استراتژی کارآفرینی تأ کید می‌کند، این جریان همچنین تأثیر عوامل شبکه در تصویب موقعیت‌های کارآفرینی را مشخص می‌کند.

از دیدگاه شبکه، کارآفرینی را می توان به عنوان یک موقعیت استراتژیک مشاهده کرد که باعث م یشود شرکت ها به طور فعال در امور زیست محیطی و مؤسساتی که مایل به ایجاد روابط با آن هستند فعال باشند، این شرکت ها را می توان به عنوان یک گرایش به یک سیستم مبتنی بر بازده شناختی تشریح کرد که هدف آن ابتکار عملکردهای کارآفرینی در شبکه های مجاز و نوظهور است. معمولا شرکت هایی با کارآفرینی بالا دارای پتانسیل خوبی برای جذب منابع خارجی ذاتی شبکه‌های خود هستند تا بتوانند بر فرص تهای نوظهور سرمای هگذاری کنند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: عملکرد شرکت
مراحل فرآیند ارزیابی عملکرد
الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد و الویتبندی
الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHP
ISO چیست؟
هرم عملکرد
نظام کارت امتیازی متوازن BSC
مدل چهارچوب مدوری و استیپل
روش تحلیل ذینفعان
نظام مدیریت بر مبنای هدف
نظام مدیریت کیفیت جامع
روش مالکوم بالدریج
مدل تعالی سازمان EFQM
معیارهای مدل EFQM
توانمندسازها
دیدگاههای موجود در ارزیابی عملکرد
فصل سوم: کارآفرینی و انواع آن
مفهوم ارآفرینی سازمانی چیست؟
فرآیند ارآفرینی سازمانی
موانع ارآفرینی سازمانی
ماهیت سازمانهای بزرگ
نیاز به سودهای وتاه مدت
فقدان استعداد ارآفرینانه
شیوههای نادرست پاداش
گرایش کارآفرینانه
ابعاد تشکیل دهنده گرایش ارآفرینانه
سازمان کارآفرین
ضرورت ارآفرینی در سازمان
فصل چهارم: ظرفیت جذب
مولفههای ظرفیت جذب
اجزای ظرفیت جذب
ابعاد ظرفیت جذب
فصل پنجم: ارتباطات تجاری و سیاسی
ارتباطات تجاری
ارتباطات سیاسی
سخن آخر
منابع

لینک خرید کتاب

1 دیدگاه در “مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی اثر سید محمدرضا صیدایی گل سفیدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *