دسامبر 16, 2019 چاپ کتاب کفتار پاک

چاپ کتاب کفتار پاک نوشته ی بهروز عابدی

معرفی کتاب

نام کتاب کفتار پاک

نویسنده: بهروز عابدی

موضوع: داستان

گرافیک و صفحه آرایی: طاهره پور هاشمی

ناشر: نسل روشن

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

شابک: ۳-۴۰-۶۶۷۶-۶۲۲-۹۷۸

قسمتی از کتاب

مقصد بعدی من پراگ در چک است. در راه وقتی به یونان رسیدم دیدم شهر در همهمه و شلوغی است و مردم در حال بالا رفتن از پل ههای ساختمان عظیم با ستونها و معماری یونانی سنا بودند. آدم را به یاد ورود گروه گروه آدم‌ها به تئاتر می‌انداخت. فقط ذرت بو داده و نوشابه کم داشتند. بعد از پچ پچ و حر فهای آدم‌های دور و اطراف فهمیدم داد گه سقراط والا است. تنها فیلسوف کلاسیک که مورد تأیید و قبول من است بخاطر این اتفاق خرد و له شدم.

در ادامه کتاب کفتار پاک می خوانیم

آتن ترکیب عجیبی از زشتی و زیبایی است. قصرهای مرمرین و مجسم ههای طلایی در سویی چشم را مسحور م یکند و در سوی دیگر آد مها تا زانو در گل و لای و زباله فرو م یروند. مردم شهر نیز روحی های به شدت متضاد دارند. از ایجاد و ابداع و نابود کردن یکسان محفوظ م یشوند. به وحدت و هماهنگی عشق م یورزند و در عین حال زندگی سیاسیشان از یک نابسامانی و پریشانی مداوم مشحون است و با خدایان راز و نیاز م یکنند. ولی همسایگان را فریب م یدهند. ملتی هستند از وحش یهای با استعداد در هنر خویش و وحشی در رفتار با دیگران. ساختن انگشت معیوبی در یک مجسمه گناهی عظیم است، ولی قطع کردن انگشتان اسیران دشمن را کاری شایسته و میه نپرستانه م یشمارند. اینها هستند مردمی که به دادگاه م یروند تا در حق خردمندترین انسان عصر خویش داوری کنند. نبوغ در اتن ارمغانی زهرآ گین و خطرناک بود. وقتی به دادگاه قدم م یگذاریم مشاهده م یکنیم هیأت دادرسان در جای خود.

لینک خرید کتاب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *