اکتبر 7, 2019 بازاریابی و مدیریت بازار

چاپ کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

عنوان کتاب: بازاریابی و مدیریت بازار

ناشر: انتشارات نسل روشن

نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۸

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

درباره کتاب

در چند سال گذشته، نسبت به اینکه شرکت ها و سازمان ها بازاریابی خود را با چه روشی طراحی و اجرا کنند تمایل فزاینده ای بوجود آمده است. تمامی موفقیت های مدیریتی اخیر، نظیر مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد فرآیند تجاری، مدیریت روابط مشتری و غیره با تاکید بر این پرسش که چرا بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای بازاریابی ضروری است، “سازمان بازاریابی” را کانون توجه قرارداده اند. سازمان بازاریابی اساسا توجه به فعالیت های گروه ها را مورد بررسی قرار می دهد. ادبیات موجود در رابطه با سازمان بازاریابی خاطر نشان می کند که فعالیت های سنتی مرتبط با بازار به طور فزاینده ای به گروه های وظیفه ای گوناگون تخصیص می یابد که باعث افزایش عملکرد شرکت می شود.

واحد فروش در سازمان ها، نقش عمده ای در تاثیرگذاری بر تصمیمات مرتبط با بازار دارد. تحقیقات تجربی نشان می دهند که در واقع واحد فروش بیشترین تاثیر را بر واحد بازاریابی دارد. به علاوه، واحد فروش در مقایسه با خود واحد بازاریابی، بر تصمیماتی نظیر قیمت گذاری، طراحی خدمات مشتری، پشتیبانی از مشتری، گسترش در بازراهای جغرافیایی جدید، و توسعه ی استراتژی های توزیع تاثیر بسیاری دارد. کمتر شرکتی را می توان یافت که در عصر حاضر واحدهای بازاریابی و فروش در آن تفکیکی نشده باشند. همچنین از آنجایی که تمام شرکت های تجاری در پی بهبود عملکرد تجاری خود هستند. اهمیت این موضوع که مشارکت مدیران فروش در تصمیمات بازاریابی شرکت ها چه تاثیری بر عملکرد تجاری شرکت ها می توانند داشته باشند، بیشتر می شود. در این بخش به تاریخچه ی شکل گیری واحد بازاریابی و جایی آن از واحد فروش و وظایف هر کدام از این واحدها، که در سازمان اشاره شده است. مزایای جدایی این دو واحد سازمانی و تحقیقات انجام شده در خصوص هر یک پرداخته شده است.

لینک خرید کتاب 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *