شهریور ۱۲, ۱۳۹۸ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی

چاپ کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان

کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی

ناشر: انتشارات نسل روشن
گردآوری ترجمه: مسعود پهلوان
نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۸

موضوع : نشانه های اختصاری انگلیسی واژه نامه
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ریال

کوته نوشت چیست؟

به حذف برخی از حروف یک واژه یا گروهی از واژه‌ها به‌منظور کوتاهی و آسانی در گفتن و به یاد سپردن، مخفف‌کردن یا کوته‌سازی می‌گویند و واژهٔ حاصلِ کوته‌نوشت نامیده می‌شود.

از گونه‌های رایج اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی می‌توان موردهای زیر را نام برد:

  • سرنام

سرواژه یا سرنام در واقع صورتِ کوتاه‌شدهٔ یک عبارت است و معمولاً آن را از حروف اولِ یک کلمه یا عبارت می‌سازند.

چند مثال: OTC, WTO

  • ادغام

در زبان‌شناسی به فرایندی که در آن یک صورت زبانی و صورت زبانیِ مجاور آن در هم فرومی‌روند و برخی آواها حذف می‌شوند و دو صورت به‌شکل صورت واحدی درمی‌آیند ادغام (به انگلیسیcontraction) می‌گویند.

بریده ای از کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی

پیشرفت علم و پدید آمدن فناوری های نوین، دامنۀ ادبیات اصطلاحات علمی و آکادمیک
گسترده تر شده و حجمی عظیم از دانش به شکل عبارات و اصطلاحات در متون و کتب ظاهر ، شد
آن چنان که گویی زمان و فضا دیگر برای این حجم روزافزون از اطلاعات کم و کوتاه اند و از آن
عقب می مانند. بنابراین جامعۀ آکادمیک با استفاده از “اصل صرفه جویی” دیری است که شروع
به کوچک کردن و فشرده سازی عبارات و اصطلاحات در قالب سرنام ها (acronyms )و
کوته نوشت ها (abbreviations) کم کرده است تا امکان بیان و ارائۀ اطلاعات در زمان و فضای
و باشد کوچک تری وجود داشته.امروزه همۀ جوامع بشری به نوعی با این عبارات اختصاری و کوته نوشت ها مواجه
می شوند که در برخی موارد دانستن معانی آنها ضروری می شود و آگاهی خانواده و
همراهان یک بیمار از معانی ICU و CCU و فرق بین این دو، مشکل و وضعیت بیمار آنها را روشن تر می سازد.

لینک خرید کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *