شهریور ۱۲, ۱۳۹۸

چاپ کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان

نام کتاب :فرهنگ اختصارات و کوته نوشت های انگلیسی
ناشر: انتشارات نسل روشن
گردآوری ترجمه: مسعود پهلوان
نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۸

موضوع : نشانه های اختصاری انگلیسی واژه نامه
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ریال
پیشرفت علم و پدید آمدن فناوری های نوین، دامنۀ ادبیات اصطلاحات علمی و آکادمیک
گسترده تر شده و حجمی عظیم از دانش به شکل عبارات و اصطلاحات در متون و کتب ظاهر ، شد
آن چنان که گویی زمان و فضا دیگر برای این حجم روزافزون از اطلاعات کم و کوتاه اند و از آن
عقب می مانند. بنابراین جامعۀ آکادمیک با استفاده از “اصل صرفه جویی” دیری است که شروع
به کوچک کردن و فشرده سازی عبارات و اصطلاحات در قالب سرنام ها (acronyms )و
کوته نوشت ها (abbreviations) کم کرده است تا امکان بیان و ارائۀ اطلاعات در زمان و فضای
و باشد کوچک تری وجود داشته .
بنابراین، امروزه همۀ جوامع بشری به نوعی با این عبارات اختصاری و کوته نوشت ها مواجه
می شوند که در برخی موارد دانستن معانی آنها ضروری می شود و آگاهی خانواده و
همراهان یک بیمار از معانی ICU و CCU و فرق بین این دو، مشکل و وضعیت بیمار آنها را روشن تر می سازد.

برچسب خورده برای:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *